Otros proyectos - ONG MESTURA
19327
page-template-default,page,page-id-19327,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

OTROS PROYECTOS

 

NENEIRAS

El programa Neneiras en su edición 2021/2022 busca continuar impulsando el desarrollo de acciones de carácter social y formativo que favorezcan la inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social que habitan en ayuntamientos del rural gallego.

Financiado por la CONSELLERÍA DE IGUALDADE E EMPREGO de la XUNTA DE GALICIA

ATOPE

«Atope» es un programa que busca potenciar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social del Área Metropolitano de A Coruña a través de itinerarios personalizados de empleo.

Financiado por FUNDACIÓN «LA CAIXA»

fundacionlacaixa.org

PISCO

«PISCO: Programa de Igualdad Social de los/as Consumidores/as» consiste en el establecimiento de un servicio de orientación jurídica en materia de consumo para personas en situación de vulnerabilidad social residentes en el ayuntamiento de Cambre.

Financiado por AYUNTAMIENTO DE CAMBRE.

SAM- PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN CAMBRE

«SAM» es un programa que pone a disposición de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad que residen en el ayuntamiento de Cambre un servicio de atención que pretende favorecer su inclusión social. Para ello, este programa cuenta con las siguientes actividades:

  • Información y asesoramiento sobre los servicios que ofrecen entidades sociales de la zona, entre ellas la ONG Mestura
  • Actividades formativas para la adquisición y fortalecimiento de habilidades y competencias sociales, lingüísticas y digitales.

Este programa ha sido posible gracias a la financiación del Ayuntamiento de Cambre a través de la subvención en concurso competitivo en el ámbito de los servicios sociales para el año 2021

PROGRAMA ALSIHA -Servizo de Psicoterapia en Cambre

La Ong Mestura colabora con el Ayuntamiento de Cambre en el «Servicio de Psicoterapia» prestado a través del Programa Alsiha,  el cual  pone a  disposición de aquellos vecinas y vecinos residentes en este ayuntamiento que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social, para hacer un acompañamiento psicoemocional y favorecer su inclusión social.

SERVIZO DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL IMV EN CAMBRE

La ONG Mestura colabora con el Ayuntamiento de Cambre en el «Servicio de Información y Tramitación del Ingreso Mínimo Vital», a disposición de aquellos/as vecinos y vecinas residentes en el ayuntamiento que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, para facilitar información sobre las características y requisitos de esta ayuda y orientar y acompañar el proceso de solicitud de la misma.

FRADES INTERCULTURAL

«Frades Intercultural» é un proxecto que busca promover entre os veciños e veciñas do concello de Frades a participación comunitaria, o fortalecemento de redes de apoio e o desenvolvemento de habilidades e competencias básicas necesarias para actividades da vida diaria, dende unha perspectiva intercultural.

Financiado polo CONCELLO DE FRADES.

MERENDOCIO

«Merendocio» é un programa que promove hábitos saudables en canto a alimentación e ocio nos/as menores que participan no espazo socioeducativo da entidade.

Está financiado pola Fundación Banco Santander.

EQUIPO A

«Equipo A» é un programa de sensibilización educativa para a mediación preventiva en materia de interculturalidad que contribúe á promoción de actitudes, condutas e cambios sociais que favorecen relacións positivas entre as distintas culturas no contexto educativo. Este programa está subvencionado pola Consellería de Política Social XUNTA DE GALICIA (con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas; IRPF).

PAI: PROGRAMA DE AXUDAS DE INCLUSIÓN

O proxecto «PAI: Programa de Axudas de Inclusión» busca favorecer a inclusión social de persoas migrantes en risco ou situación de exclusión que habitan na Área Metropolitana de A Coruña a través de información, orientación e apoio na tramitación de recursos sociais. Este programa está subvencionado pola Consellería de Política Social XUNTA DE GALICIA (con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas; IRPF).

MESTÚRATE SENIOR

O programa «Mestúrate Senior» busca impulsar a acción voluntaria destinada a ofrecer unha atención integral para a mellora do benestar social das persoas migrantes e/ou en risco de exclusión da área metropolitana de A Coruña, a través da participación de persoas maiores de 55 anos en accións solidarias da entidade. Financiado pola XUNTA DE GALICIA.

MESTURANDA

«MesturAnda» é un proxecto que promove a acción voluntaria en actividades de sensibilización sobre interculturalidade ou outras temáticas sociais desenvolvidas na entidade, para o fomento de valores de igualdade e tolerancia dentro do contexto comunitario e educativo. Financiado pola XUNTA DE GALICIA.

IOBE

«IOBE» é un programa que procura a mellora da empregabilidade e as posibilidades de ocupación de persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, a través da contratación de personal técnico de orientación laboral para a articulación de itinerarios personalizados para o emprego. XUNTA DE GALICIA e o GOBERNO DE ESPAÑA.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Os Programas de Cooperación promoven a contratación de persoal con dous obxectivos: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia profesional, e garantir a continuidade dos servizos da entidade, cada vez máis demandados, para cubrir as necesidades da poboación obxectivo.

Este programa está subvencionado pola XUNTA DE GALICIA e o GOBERNO DE ESPAÑA.

A TÚA VOZ

O proxecto «A túa voz» baséase na creación dunha rede de persoas voluntarias que actúan como facilitadores lingüísticos entre migrantes que non dominan os idiomas locais e a súa contorna, co obxectivo último de facilitar o seu proceso de inclusión social.

O programa favorece tamén, polo tanto, a participación de persoas voluntarias en accións solidarias relacionadas coa migración.

Este programa está subvencionado pola Consellería de Política Social XUNTA DE GALICIA (con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas; IRPF).

SAIMI: SAÚDE INTEGRAL A MULLERES INMIGRANTES

O programa «SAIMI: Saúde Integral a Mulleres Inmigrantes» ten como obxectivo fomentar o benestar psicoemocional de mulleres inmigrantes residentes en distintas provincias galegas, favorecer o seu coñecemento e accesibilidade a recursos e programas sociosanitarios e previr condutas de risco que poden comprometer a súa saúde integral, dende un enfoque de xénero.

As accións contempladas neste proxecto son atencións psicoemocionais en contexto terapéutico, charlas sobre recursos sociosanitarios e accións de sensibilización sobre aspectos de saúde da muller.

Este programa está subvencionado pola Secretaría Xeral da Igualdade XUNTA DE GALICIA (con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas; IRPF).

PROYECTO A

«Proxecto A» é unha iniciativa que posibita a implicación dos actores dos centros escolares da comunidade galega en temas vinculados á diversidade cultural, coa finalidade de favorecer a mellora da cohesión social e a convivencia intercultural no eido educativo. Este programa está subvencionado pola Consellería de Política Social da XUNTA DE GALICIA (con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas; IRPF).

AULAS DE BABEL

«Aulas de Babel» é un espazo socioeducativo para mozos e mozas de familias migrantes en risco de exclusión social, que están a cursar educación secundaria. O seu obxectivo é mellorar os procesos de aprendizaxe e adquirir un hábito de estudo. Ademais, se promove a educación en valores, a adquisición de habilidades sociais e de competencias dixitais asociadas a vida diaria. Este proxecto esta financiado pola DEPUTACIÓN DA CORUÑA.

Tablets ONG Mestura Concello Culleredo

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE CULLEREDO PARA 10 TABLETS

As 10 tablets subvencionadas polo Concello de Culleredo á ONG Mestura permitiron realizar un servizo complementario nos distintos programas e proxectos da entidade. Con elas, en xeral, buscouse favorecer procesos de alfabetización dixital que faciliten a persoas en situación de vulnerabilidade social a súa integración na sociedade actual.

PROGRAMA «AS NOSAS CORES»

Este proyecto nace por la necesidad de ofrecer a familias migrantes y/o en situación de vulnerabilidad, un espacio lúdico-educativo de calidad para sus hijos/as, estructurado en torno a un aula de refuerzo educativo intercultural y un espacio de atención integral a familias que les facilite también la conciliación laboral y familiar.

«PROGRAMA MESTURATE»

«Mestúrate» é un programa de acción voluntaria xuvenil que promove a participación de xoves apoiando as actividades da entidade. A súa participación é imprescindible para o traballo diario de Mestura pois, ademáis de permitir a execución das actividades, o voluntariado xuvenil aporta frescura e innovación e favorece unha aprendizaxe interxeracional e intercultural que resulta moi enriquecedora. Financiado pola XUNTA DE GALICIA.

PROGRAMA «XOVES INTERCULTURAIS»

El proyecto de «Xoves Interculturais» busca crear espacios de encuentro, socialización e intercambio de experiencias entre la población juvenil local y migrante con el objetivo último de empoderar al movimiento juvenil como parte activa de la sociedad y motor de cambio. A lo largo de las distintas ediciones de «Xoves Interculturais» se procuró por tanto la inclusión de la juventud participante, a nivel laboral y social. Este programa está financiado por la Xunta DE GALICIA.

E ti, axúdasnos?