Outros proxectos - ONG MESTURA
16862
page-template-default,page,page-id-16862,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

OUTROS PROXECTOS

PROYECTO A (2019)

A iniciativa PROYECTO A posibilitou a implicación dos actores dos centros escolares da comunidade galega en temas vinculados á diversidade cultural, coa finalidade de favorecer a mellora da cohesión social e a convivencia intercultural no eido educativo.

Proyecto A está financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

AULAS DE BABEL

«Aulas de Babel» é un espazo socioeducativo para mozos e mozas de familias migrantes en risco de exclusión social, que están a cursar educación secundaria. O seu obxectivo é mellorar os procesos de aprendizaxe e adquirir un hábito de estudo. Ademais, se promove a educación en valores, a adquisición de habilidades sociais e de competencias dixitais asociadas a vida diaria. Este proxecto esta financiado pola DEPUTACIÓN DA CORUÑA.

Tablets ONG Mestura Concello Culleredo

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE CULLEREDO PARA 10 TABLETS

As 10 tablets subvencionadas polo Concello de Culleredo á ONG Mestura permitiron realizar un servizo complementario nos distintos programas e proxectos da entidade. Con elas, en xeral, buscouse favorecer procesos de alfabetización dixital que faciliten a persoas en situación de vulnerabilidade social a súa integración na sociedade actual.

PROGRAMA “AS NOSAS CORES”

Este proyecto nace por la necesidad de ofrecer a familias migrantes y/o en situación de vulnerabilidad, un espacio lúdico-educativo de calidad para sus hijos/as, estructurado en torno a un aula de refuerzo educativo intercultural y un espacio de atención integral a familias que les facilite también la conciliación laboral y familiar.

“PROGRAMA MESTURATE”

Es un programa de acción voluntaria juvenil que promueve la participación de jóvenes en las actividades de la entidad. Su participación es imprescindible en el trabajo diario de la ONG, enriqueciéndolo y fomentando el aprendizaje intercultural e intergeneracional.

PROGRAMA “XOVES INTERCULTURAIS”

O proxecto de «Xoves Interculturais» busca crear espazos de encontro, socialización e intercambio de experiencias entre a poboación xuvenil local e migrante co obxectivo último de empoderar ao movemento xuvenil como parte activa da sociedade e motor de cambio. Ao longo das distintas edicións de «Xoves Interculturais» procurouse por tanto a inclusión da mocidade participante, a nivel laboral e social. Este programa está financiado pola XUNTA DE GALICIA.

El programa E.T. (Encontrando Traballo) ofrece un servicio de prospección laboral, que nace de intermediario entre las empresas de nuestra área de influencia que buscan personal y aquellas personas que se acerquen a nuestra entidad solicitando ayuda en la búsqueda de empleo. Es una manera de abrirse a nuevas fuentes de empleo, a la vez que consigue sensibilizar al tejido empresarial frente a los estereotipos que rodean a la comunidad migrante.

Financiado por: