Equipo - ONG MESTURA
19340
page-template-default,page,page-id-19340,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,cookies-set,cookies-accepted
 

Equipo

Liliana

Coordinadora MESTURA.

O meu labor é administrar os recursos humanos e materiais da entidade, deseño de proxectos e procura de novas fontes de financiamento, ademais da xestión administrativa. Así mesmo o fortalecemento de mecanismos para a transparencia da entidade e a representación da ONG #ante outros organismos e entidades.  
Ana

Traballadora Social MESTURA.

A miña principal función é a detección das necesidades das persoas usuarias na entrevista de primeira acollida, posteriores valoracións e a derivación aos diferentes servizos da entidade.  Deseño ademais o itinerario social laboral educativo, dou información, orientación, xestión e tramitación dos recursos dispoñibles que demanden os usuarios e usuarias. E por último levo o seguimento e avaliación dos actuacións do itinerario das persoas usuarias.
Claudia

Técnica de proxectos MESTURA.

Desempéñome como técnica na xestión e formulación dos proxectos sociais da entidade; así como no desenvolvemento de procesos de seguimento e xustificación dos mesmos. Doutra banda, encárgome de canalizar a participación das persoas voluntarias nos programas que levan a cabo desde Mestura.
Bea

Educadora/Integradora MESTURA.

O meu labor é a de executar os proxectos de educación para o desenvolvemento, levando a cabo a preparación, elaboración, así como a realización de propostas didácticas e formativas a nivel comunitario e individual. Así mesmo, asumo a tutorización e avaliación dos programas dirixidos a menores con dificultades educativas e sociais específicas, perseguindo ensinos no contexto social, cultural e ético da nosa contorna. Tamén son responsable de coordinar os espazos agro-educativos da entidade.
María

Educadora/Integradora MESTURA.

Son a responsable da área de formación e a miña función consiste en levar a cabo o seguimento dos programas de formación mentres están en marcha e avalialos, así como programar actividades aplicando metodoloxías máis adecuadas. Ademais, dou apoio e asesoramento no servizo de Orientación e Intermediación Laboral co obxectivo de proporcionar ás persoas usuarias unha avaliación do mercado laboral e ofrecendo recursos e ferramentas útiles para a procura de emprego.
Dani

Responsable de Comunicación/ Formador MESTURA.

Son o responsable de comunicación e a miña función é transmitir todas as actividades que desde a entidade fanse para apoiar ás persoas para conseguir os seus obxectivos de vida (sociais, laborais, etc.) ademais como community manager e técnico en márketing dixital, trato de manter vivo o diálogo dixital, xa que moitas veces non só hai que contar as cousas que facemos senón escoitar o que queredes que fagamos. Outra das miñas ocupacións dentro da entidade é formar ás persoas que chegan a España en castelán e galego, así como en preparalas para superar o exame de nacionalidade.
Rebeca

Monitora MESTURA.

O meu traballo consiste na xestión do servizo de conciliación e o coidado dos nenos/nenas que utilizan este servizo, dispoñible para as familias que acoden aos servizos e actividades formativas da entidade. Ademais, sistematizo datos de xustificación de proxectos da entidade nas diversas plataformas (1420).
Carlos

Avogado MESTURA.

Encárgome do asesoramento xurídico que abarca todos os ámbitos dos recursos existentes para mulleres en situación de especial vulnerabilidade e os aspectos máis especializados en dereito de estranjería (civil, penal, laboral e administrativo). Informo a cada unha das usuarias sobre os seus Dereitos e Deberes que lles asisten como muller inmigrante, a regularización da situación e tramitación da autorización do traballo e residencia, de reagrupamiento familiar e os aspectos relacionados co dereito civil relativos a matrimonial, custodia, alimentos, etc.
Marta

Psicóloga MESTURA.

O meu labor é orientar e acompañar ás persoas usuarias a afrontar de maneira autónoma e eficaz as situacións novas que experimentan. O principal obxectivo é potenciar os recursos persoais dos/ as usuarios/ as para a propia xestión emocional, a toma de decisións autónoma e a resolución activa de problemas. Imparto talleres grupais nos que se traballa para a consecución dos devanditos obxectivos. Tamén se ofrecen sesións individuais, a demanda das persoas usuarias.
María

 Formadora/Apoio Educativo MESTURA.

 
 
E ti, axúdasnos?